Skip to Menu Skip to Search Lépjen velünk kapcsolatba! Hungary Egyéb weboldalak és nyelvek Skip to Content

A feddhetetlenség az SGS lelke. Az ügyfeleinkben és partnereinkben keltett bizalom a szervezeti és egyéni szinten is sikerünk záloga.

Iparágunk vezetőjeként ragaszkodunk a professzionális viselkedés legmagasabb szintjéhez. Az SGS Feddhetetlenségi Kódexe a szakmai feddhetetlenség fő alapelveit fekteti le az SGS Csoport számára, és felöleli mindazokat az értékeket, amelyeket szervezetünkben, vállalatainkban és társvállalatainkban fontosnak tartunk.

Elkötelezettek vagyunk egy olyan kultúra iránt, amelyben a feddhetetlenségi és a szakmai etikai kérdéseket bátran fel lehet vetni és meg lehet vitatni. A munkavállalók és más érdekeltek, akik szervezetünk nevében vagy képviseletében járnak el, útmutatást és támogatást kapnak a Kódex értelmezéséhez, és etikai dilemmák esetén segítünk meghozni a helyes döntést.

Az SGS volt az első olyan ellenőrző vállalat, aki bevezette a globális feddhetetlenségi tréning programot az dolgozói számára Az SGS Csoport megfelelőségi programja, amely az SGS Feddhetetlenségi Kódexén alapul, garantálja, hogy világszerte minden üzleti tevékenységünk során a legmagasabb színvonalú feddhetetlenséget alkalmazzuk a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak megfelelően.

Éves Feddhetetlenségi Képzési Programunk a Kódex alapelveinek időszakos frissítéseként szolgál, és azok a vezetők tartják, akik beosztottjaik munkájáért felelősek. A munkavállalók részvételéről nyilvántartás készül annak érdekében, hogy minden évben minden alkalmazott biztosan elvégezze a képzést. A nemzeti és nemzetközi felsőbb szintű vezetők számára külön feddhetetlenségi képzéseket is tartunk.

Az Éves Feddhetetlenségi Képzést interaktív e-oktatási program egészíti ki, amely a Kódexben lefektetett általános elveket integrálja a különböző SGS vállalatokban. Az interneten angol, francia, spanyol, kínai és koreai nyelven elérhető dokumentumot állandó oktatási eszközként használjuk, elsősorban az új munkavállalók felkészítésére.

A Megfelelőségi vezető felel a munkavállalók és a szakértők etikus viselkedését szabályozó eljárások bevezetéséért, valamint munkavállalóink állítólagos szabálysértéseinek kivizsgálásáért. Ő állítja fel azokat a feddhetetlenségi szabványokat is, amelyeket elvárunk üzleti partnereinktől. Ha valaki a Kódex megszegésére gyanakszik, az eset jelentése miatt vagy tanácsért hívhatja a feddhetetlenségi bejelentővonalat, vagy írásos jelentést adhat le az interneten, faxon vagy levélben.

A Szakmai Viselkedési Bizottság garantálja a Feddhetetlenségi Kódex bevezetését szervezetünkön belül, és a vezetőséget tanácsokkal látja el az üzleti etika minden kérdésében. Jóváhagyja továbbá a közvetítőkkel történő üzleti lehetőségek létesítését vagy fejlesztését is.

A Szakmai Viselkedési Bizottság négy tagból áll:

  • Az Igazgatótanács elnöke: P. Kalantzis
  • Elnök-vezérigazgató: F. Ng 
  • Igazgatósági tag: S.R. du Pasquier
  • Megfelelőségi vezető: O. Merkt

Szakmai feddhetetlenségünk fenntartása az ügyfeleinkkel, a munkatársainkkal, a beszállítóinkkal és a bennünket körülvevő közösségekkel szemben az egyetlen út a töretlen jó hírnévhez az üzleti életben. Ez minden egyes SGS munkavállaló közös felelőssége.

Olivier Merkt