Skip to Menu Skip to Search Lépjen velünk kapcsolatba! Hungary Egyéb weboldalak és nyelvek Skip to Content

A palagáz a földgáz egy "szokatlan" forrása, amelyből nagy kiterjedésű tartalékok állnak rendelkezésre Észak-Amerikában, és remélhetőleg jelentős energiaforrássá válik az elkövetkező évtizedekben világszerte.

Ezt szem előtt tartva az SGS palagáz-ásványtani szolgáltatásai biztosítanak olyan analitikai eljárásokat, pl. QEMSCAN, XRD, geokémia, SEM stb., amelyek részletes ásványtani és szerkezeti adatokat biztosítanak a fúrómagmintákhoz vagy a furadékmintákhoz. Az eljárásoknak ez a kombinációja nemcsak azt teszi lehetővé számunkra, hogy részletes ásványtani képet vázoljunk fel, hanem információkat kaphatunk az agyagfajták és más ásványi komponensek eloszlásáról, valamint egyéb szerkezeti tulajdonságokról, pl. a rétegződés fokáról és az ásványi méretről. Ezekből az adatokból részletes ásványtérképet készíthetünk, amely láthatóvá teszi az Ön számára ezeket a jellemzőket, és bemutatja annak a kőzetnek a kvantitatív jellemzését, amely felhasználható a rétegfelvétel finomításához, jelzi a műszaki tulajdonságokat, és segít a fracing szempontjából optimális fajtaintervallumok azonosításában és meghatározásában.

SGS speciális tároló minőségi szolgáltatások (ARQS) gázpala-alkalmazások

Több eljárás, pl. a QEMSCAN, az XRD és a SEM kombinációját használjuk olyan információ biztosítására, amely magasabb szintű, mint az egyedi technikák által biztosított információ.

Ezekkel a kombinált eljárásokkal az SGS a következőket képes biztosítani:

Kvantitatív tömeg-ásványtani adatok

 • Az ásványi alkotóelemek kvantitatív elemzése a szintek követéséhez
 • Nehéz ásványfajták azonosítása és kvantifikálása
 • Különféle agyagásványok kvantifikálása, beleértve a kevéssé kristályos agyagásványokat
 • A kristályos málladékos kvarc kvantitatív elemzése
 • A kristályos/amorf biogenikus kvarc kvantitatív elemzése
 • Kvantitatív ásványtani adatok a vezeték-nyomvonal szelvény reakciójának értékeléséhez

Szerkezeti adatok

 • Ásványtérképek az agyagfajták rétegződésének és eloszlásának megjelenítésére
 • Ásványtérképek az ásványok mintán belüli eloszlásának láthatóvá tételére
 • Átlagos ásványi méretadatok ásványonként meghatározva több mintavételi adatkészlet alapján történő közvetlen összehasonlításhoz

Kőzettani adatok

 • Kvantitatív kőzettipizálás az ügyfél által megadott paraméterek szerint
 • Kőzettípusok bőséges variációja nagy felbontású rétegtani ábrázoláshoz akár látszólag homogén egymásutániság esetén is

Szemcsesűrűségi adatok

 • A minta tényleges mineralógiája alapján számítva
 • A szemcsesűrűség minden előfordult kőzettípus esetében kiszámítható
 • Lehetővé teszi a vezetéknyomvonal-szelvények értékelését

Becsült porozitási adatok

 • QEMSCAN becsült makroporozitási adatok (tipikusan lefelé egészen 5 mikronig)
 • Becsült közepes-mikroporozitási adatok részletes BSEM képekből

Geokémiai adatok az Ön igényeinek legmegfelelőbben, pl. az összes szerves szén (TOC) lehetővé teszi a potenciális kitermelési zónák azonosítását, míg a nem szerves geokémiai adatok segíthetnek a spektroszkópia szelvények értékelésében.

Ha többet szeretne tudni arról, hogy a palagáz-ásványtani szolgáltatások hogyan segíthetnek Önnek, forduljon az SGS képviselőjéhez.