Skip to Menu Skip to Search Lépjen velünk kapcsolatba! Hungary Egyéb weboldalak és nyelvek Skip to Content

Az SGS környezetvédelmi szolgáltatásainak segítségével leadhatja a helyes termékbiztonsági jelentéseket és a kötelező kémiai biztonsági adatlapokat. Így meg tud felelni az összes jogszabályi követelménynek, beleértve a veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetek vészelhárítására vonatkozóknak. További tájékoztatásért hívjon minket még ma!

Amikor veszélyes anyagok kezelésével foglalkozik, üzlete számos előírásnak kell hogy megfeleljen. Az előírások betartásának bizonyításához értesítési jelentéseket kell benyújtania a megfelelő hatóságok számára.

Számottevő tapasztalatunkra és szakértők az egesz világra kiterjedő hálózatára támaszkodva tanácsadással szolgálhatunk azzal kapcsolatban, hogy mely irányelvek és szabályozások vonatkoznak az Ön termékeire. Folyamatos tájékoztatást nyújthatunk e vonatkozó szabályok hatályos tartalmáról és módosításairól, így soha nem merül fel annak a veszélye, hogy Ön jogszabályi kötelezettségeinek nem tesz eleget.

Támogatást nyújtunk a következő értesítési jelentések kezeléséhez:

Osztályozási, címkézési és csomagolási (CLP) szabályzat 1272/2008/EC

Vegyi anyagainak tartalmáról értesítünk egy kijelölt felelős testületet egy esetleges vészelhárításhoz.

Veszélyes vegyi anyagok exportjáról és importjáról szóló szabályzat 689/2008/EC

Segítünk a szükséges értesítési jelentések elkészítésében illetve a tiltott vagy korlátozott használatú veszélyes vegyi anyagok kezeléséhez előírt mennyiségi és ügyfélkövető rendszerek üzembe helyezésében.

Biocidekre vonatkozó irányelv 98/8/EC

Ha termékei biocid anyagokat tartalmaznak, mi elkészítjük az engedélykérelemhez szükséges értesítési jelentést.

Mosó- és tisztítószerekről szóló rendelet 648/2004/EC

Laboratóriumaink a szükséges felszereltséggel állnak rendelkezésére ahhoz, hogy megállapítsa a mosó- és tisztítószerek hatóanyagainak biodegradálhatóságát. Biztonsági tájékoztatást is nyújtunk a szigorú címkézési előírások betartásához.

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet (REACH) osztályozási és címkézési leltára 1907/2006/EC (a jegyzékben nem szereplő anyagokra)

Az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó, a kitételek szerint veszélyesnek vagy bejegyzendőnek minősülő anyagokról besorolási és címkézési bejelentést kell benyújtani. Mi meggyőződünk arról, hogy a követelmények betartása érdekében a megfelelő adatokat nyújtja be a megfelelő formában.

Koncentráljon az alaptevékenységére és használja ki a képzett szakembereink és szoftver rendszereink által nyújtott előnyöket a bejelentésekhez szükséges adatok kezelésénél! Hívja vészhelyzeti kommunikációs szakértőinket ma!