Soft skill kompetencia-fejlesztő tréningek

Egyedi igényeknek megfelelően kialakított, a hibrid tudás megalapozását és elsajátítását biztosító képzések.

Képzéseink:

 • Döntéselméleti és együttműködési tréning
 • Érveléstechnikai, kérdezéstechnikai és prezentációs technikai ismeretek
 • Vezetési stílusok és alkalmazási lehetőségek
 • Változáskezelés
 • Disc alapú hatékony csapatvezető tréning
 • Health-safety environment tréning
 • Vezetői ismeretek alaptréning

Szeretne többet megtudni képzéseinkről? Kérjük adja meg adatait, hogy szakértőink fel tudják venni Önnel a kapcsolatot.

Krimi tréning

A Krimi Tréning elsősorban döntéselméleti és együttműködési tréning, ugyanakkor csapatépítés is, másképpen. A résztvevők megismerik a nyomozásban rejlő vállalati vonatkozású stratégiai elemeket, fejlesztve ezáltal a tudatos döntéshozatalt, a rendszerelvű gondolkodást, a szerepek tisztázásával működési blokkjaik oldását, a belső motivációs források feltárását.

A Bíróságon

A tréning akár a Krimi Tréning folytatásaként, akár önállóan is megállja a helyét. A résztvevők a tréning során a Vádlók és a Védők csapatában, egy vádlott bírósági tárgyalása során sajátítanak el érveléstechnikai, kérdezéstechnikai és prezentációs technikai skilleket. Mivel a tréning egy szituációba helyezve, a résztvevőket érzelmileg bevonva, motiválva segít a skillek fejlesztésében, játékosan tanulva segít a mindennapi munka során alapvető módszerek elsajátításában.

Vezetés nehéz körülmények között – Érzelmileg intelligens vezetés

Tréningünk egy déli-sarki expedíció valós helyzetein, nehézségein keresztül, gyakorlatok segítségével mutatja be a vezetői szerepeket, a vezetés dilemmáit és az arra adott válaszokat – a különböző vezetési stílusokat és alkalmazási lehetőségeit. A tréning során rávilágítunk arra, hogy milyen módszerekkel alakítható ki az elkötelezettség, a kitartás, a pozitív gondolkodás, a motiváció, a csapatszellem, felelősségtudat és a változáskezelés még extrém körülmények között is.

Sörfőző tréning

A résztvevők profi sörmester útmutatásával, mobil sörfőző berendezést használva, megfőzik az általuk kiválasztott, kedvenc sörtípust. Az egész napos főzés egyeztetett kerettörténet tematikáját követi, emellett a főzési lépések között csapatkohéziót növelő játékos feladatokat hajtanak végre csapatokra osztva. A program utókövetéseként a résztvevők megkapják a saját maguk által főzött palackozott sörüket.

DISC alapú hatékony csapatvezető tréning

A csapat kiépítésének folyamata, így tréningprogramunk is a vezetői kommunikációval kezdődik, mert ez a csapatvezető legfőbb eszköze, ezen keresztül valósítja meg a csoport kezelésével kapcsolatos céljait. Ehhez egy DISC nevű személyiségtipológiai módszert adunk a vezető kezébe, melyen keresztül megismeri a saját személyiségének működésmódját, valamint a módszerrel könnyebben ismeri fel a csapattagok erősségeit és fejlesztendő területeit rövid idő alatt. Ezután szemügyre vesszük a bizalmat, mint a vezető és a csapat közötti kapcsolat minőségét. Ha erős a vezető iránt mutatott bizalom, a csapatvezető szinte belülről tudja igazgatni a csoportot annak fejlődésében. Erre azért lesz szükség, mert a csoportfejlődés fázisai hatással vannak a csoporton belül uralkodó morálra és a csoport teljesítményére. A csoport teljesítményét a tagok közötti kapcsolati viszonyok, vagyis a kohézió is erősen befolyásolja. Ha a kohézió is magas szintű, akkor megvannak az alapok arra, hogy a munkacsoport a cég által kitűzött célok felé forduljon. Ebben a vezető célkitűzései fogják segíteni a hosszú távú vízióktól a konkrét, lebontott feladatokig. A feladatok hatékony szétosztásához a vezetőnek ismernie kell a tagok által betölthető csapatszerepeket, és a részfeladatokat a tagok csoportban betöltött viselkedéséhez, személyiségéhez illeszteni. Ha csapatunk egységes, ismeri a célokat, és tudja, hogy hogyan kell azokat elérni, a vezetőnek már csak energetizálni, azaz motiválni kell egységét, és a kívánt siker nem marad el.

Üzleti szimulációs tréning

Az üzleti szimulációs játék egy valós, projektalapon működő vállalatot modellez, amelyben a résztvevők a piaci versenyhelyzetet szimuláló környezetben próbálhatják ki, hogyan tudnak irányítani egy vállalatot. A tanulást a játékon keresztüli saját élmény és tapasztalat teszi hatékonnyá.

A tréning során a résztvevők feladata, hogy csapatokban dolgozva az általuk irányított vállalatot sikerre vigyék. A csapatoknak “5 éven keresztül” kell vezetniük a vállalatot, amelynek során a lehető leghatékonyabban kell megtervezni és megszervezni a cég működését, valamint dönteni kell a vállalat erőforrásainak menedzselésével kapcsolatban. A játék győztese az a csapat, amelyik a játék végére a legmagasabb cégértékkel rendelkező céget hozza létre. A tréning végén az elért eredményeket kiértékeljük és megvitatjuk.

Health-Safety-Environment (HSE) tréning

A biztonságos munkavégzés mindenkinek egyformán fontos, akár vezetőként, akár beosztott kollégaként dolgozik egy szervezetben. Ez testi és lelki egészségünket, a biztonságos és egészséges munkakörnyezetet egyaránt magába foglalja. Az ezt támogató szabályokat azonban nem mindenki egyformán tartja be, különösen mikor a munka nagy időbeli vagy teljesítmény stresszel jár. A tréning abban segít elsődlegesen közép- és felsővezetőknek, nagyon gyakorlatias módszerekkel, hogy az emberi viselkedést megismerve olyan eszközöket adjon, amelyekkel sikerülhet elérni a HSE tudatos mindennapi munkavégzést, a hozzáállást, a szabályok betartását és betartatását, hogy a munkabiztonság mindenkinek a saját ügye lehessen.

Vezetői ismeretek alaptrénig

A vezetőknek nem csupán közvetlen szakmájukban kell kiválónak lenniük, hanem kollégáik irányításában is meg kell állniuk a helyüket, hiszen munkakörükben keverednek az irányítói és a végrehajtói követelmények. A Vezetői ismeretek tréning során a résztvevők elsajátítják azokat a készségeket, amelyekkel megfelelően tudják motiválni a munkatársaikat, hatékonyan tudják befolyásolni a beosztottjaikat, jól meg tudják szervezni saját és csoportjuk munkáját, idejét, megtanulják a különböző irányú és célú vezetői kommunikáció fogásait és a visszajelzések fontosságát és módját.

További 2020-ban induló képzéseink

 • Az új supervisorok alapvető készségei
 • Kiváló vezető – hét lépésben
 • A nem HR pozíciók HR kezelése
 • Struktúrált csapat a munkahelyn
 • Stratégiai célok elérése vállalati környezetben

Miért az SGS?

Szakmai továbbképzések világvezetőjeként több éves tapasztalatokra támaszkodunk, hogy a testreszabott képzésekben a legjobbat biztosítsuk Önnek. Tanfolyamainkat területük szakértői tartják, akik támogatják Önt szakmai utazásában.