Képzési portfóliónk

A szervezetek ma számos üzleti és működési kihívással találkoznak. Az olyan külső erők, mint a versenytársak vagy szabályozó szervek további nyomást helyeznek a vállalatokra, amely állandó felkészültséget kíván. Vegye igénybe az SGS Academy képzéseit online vagy személyesen és legyen naprakész!

Tekintse meg a nyár folyamán és szeptemberben esedékes képzéseink listáját!

Ismerje meg II. féléves képzési naptárunkat!

8D Képzés (AIAG Core Tools D modul)

Június 23-24. - Tantermi képzés

A képzést sikeresen elvégzett résztvevők képesek a 8D módszer szerinti eszközök és módszerek készség szintű használatára, illetve tudásukat a gyakorlatban alkalmazni és a felmerülő problémákat hatékonyan megoldani és megelőzni az újra előfordulásukat. 
 

JELENTKEZÉS

ISO 9001:2015 - Minőségirányítási rendszer vezető auditori képzés (CQI/IRCA akkreditált)

Június 27. - Július 1. - Tantermi képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő elsajátítsa a (QMS) ISO 9001 auditálásának megfelelő követelmények készségeit és ismereteit.
Az ötnapos tanfolyam lehetőséget biztosít, hogy interaktív környezetben fejleszthessék tudásukat.
A jelentkezőket a készségek és gyakorlatok elsajátítására különböző esettanulmányok és szerepjátékok segítik az auditálás minden fázisában. A résztvevőknek a tanfolyam közepén és végén egy tesztet, illetve egy kurzuszáró vizsgát kell megírniuk.
 

JELENTKEZÉS

ISO 14971:2020 MD Kockázatmenedzsment képzés

Augusztus 1-2. - Tantermi képzés

Az orvostechnikai eszközök tervezésének és gyártásának során az MDR jogszabályi követelmények teljesítésének alapját a kockázatirányítás jelenti. A képzés során bemutatjuk az ISO 14971:2020 szabványnak megfelelő kockázatirányítási folyamatra vonatkozó követelményeket esettanulmányokon és gyakorlati feladatokon keresztül.

JELENTKEZÉS

ISO 45001:2018 Belső Auditor képzés - online tantermi képzés

Szeptember 5-6. - Online képzés

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az ISO 45001:2018 szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer belső auditálásához szükséges ismereteket és készségeket. A tanfolyam résztvevője megismerheti, hogyan tervezze meg, hajtsa végre és dokumentálja a MEBIR hatékony belső auditálását, az audit utógondozását az ISO 45001:2018 és ISO 19011 szabványok előírásainak megfelelően..

A képzést MS Teams eszköz segítségével tartjuk. Ehhez a résztvevőknek nem kell rendelkezniük MS Teams szoftverrel, mert a rendszer a résztvevő e-mail címe segítségével ad hozzáférést az előadó ICT felületéhez. (Természetesen számítógép és internet hozzáférés szükséges.)

JELENTKEZÉS

IFS Food 7 Belső auditor képzés

Szeptember 6-7. - Tantermi képzés

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerheti: az IFS FOOD 7 szabvány szerinti élelmiszerbiztonság irányítási rendszerének alapelveit, a belső audit szerepét az élelmiszerbiztonság fenntartásában és fejlesztésében, a belső auditor szerepét és felelősségi körét a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, az IFS FOOD 7 és az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.
 

JELENTKEZÉS

GLOBALG.A.P. Belső auditor képzés

Szeptember 7-8. - Tantermi képzés külső helyszínen

GLOBALG.A.P. a mezőgazdasági és a kertészeti szektor   nemzetközileg elismert szabványa. Célja a biztonságos és fenntartható termékek  előállításának és azok a fogysztókhoz történő eljuttatásának az elősegítése. A tanúsított rendszereknek elsősorban az alábbi kérdésekre kell fókuszálni: 

1) Élelmiszerbiztonság és nyomon követhetőség
2) Környezet és természetvédelem, (beleértve a biológiai sokféleséget)
3) A munkavállalók egészsége, biztonsága és jóléte állati jólét
4) Integrált gazdálkodási módok (ICM), 
5) Integrált növényvédelem
6) Minőségirányítási rendszer (QMS), és nem utolsó sorban 
7) veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok (HACCP) és azok ellenőrzési rendszere.

 A szabvány annak alkalmazóitól elsősorban a gazdaságon belül a termelés hatékonyságának növekedését, az okszerű gazdálkodás kialakítását, folyamatos fejlesztését várja el.  

JELENTKEZÉS

ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszer belső auditor képzés -online tantermi

Szeptember 8-9. - Online képzés

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az ISO 9001 szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszer belső auditálásához szükséges ismereteket és készségeket. A tanfolyam résztvevője megismerheti, hogyan tervezze meg, hajtsa végre és dokumentálja a minőségirányítási rendszer hatékony belső auditálását, az audit utógondozását az ISO 9001:2015 és ISO 19011:2018 szabványok előírásainak megfelelően.
A képzést MS Teams eszköz segítségével tartjuk. Ehhez a résztvevőknek nem kell rendelkezniük MS Teams szoftverrel, mert a rendszer a résztvevő e-mail címe segítségével ad hozzáférést az előadó ICT felületéhez. (Természetesen számítógép és internet hozzáférés szükséges.)

JELENTKEZÉS

ISO 9001:2015 - Minőségirányítási rendszer vezető auditori képzés (CQI/IRCA akkreditált) - online tantermi

Szeptember 12-23. - Online képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő elsajátítsa a (QMS) ISO 9001 auditálásának megfelelő követelmények készségeit és ismereteit.
Az ötnapos tanfolyam lehetőséget biztosít, hogy interaktív környezetben fejleszthessék tudásukat.
A jelentkezőket a készségek és gyakorlatok elsajátítására különböző esettanulmányok és szerepjátékok segítik az auditálás minden fázisában. A résztvevőknek a tanfolyam közepén és végén egy tesztet, illetve egy kurzuszáró vizsgát kell megírniuk.

A képzést a ZOOM eszköz segítségével tartjuk. Ehhez a résztvevőknek nem kell rendelkezniük ZOOM szoftverrel, mert a rendszer a résztvevő e-mail címe segítségével ad hozzáférést az előadó ICT felületéhez. (Természetesen számítógép és internet hozzáférés szükséges.)
 

JELENTKEZÉS

ISO 14001:2015 Belső Auditor képzés

Szeptember 12-13. - Tantermi képzés

A kurzuson való részvétel segít abban, hogy Ön megismerje a környezetközpontú irányítási rendszert leíró ISO 14001:2015 szabványt, illetve az alkalmazást illetően kellő tudáshoz jusson, hogy auditorként a belső felülvizsgálatok kompetens résztvevőjévé válhasson. A képzés ideje alatt átfogó képet nyújtunk ezen nemzetközileg elismert és széles körben alkalmazott szabványról. A fő mozgató elvként működő PDCA-ciklus egyes állomásait végig járva az alapfogalmakon kívül elsajátíthatóvá válnak azon eszközök, amelyeket ez a szabvány kínál annak érdekében, hogy a szervezet növelni tudja környezeti teljesítményét. A tanfolyam résztvevője a szabványpontok ismertetésén túl, gyakorlati példákon keresztül, interaktív eszközöket alkalmazva juthat hasznos és friss információkhoz. Az oktatáson elsajátíthatja, hogy miként tudja felderíteni az érdekelt feleket és az Ő igényeiket, milyen módszerekkel mérheti fel szervezete működési környezetét, illetve az erre kifejtett hatásokat. A fenntarthatóbb és zöldebb működés érdekében az életciklus szemlélet alkalmazását is megismerhetik. Audittechnikák bemutatásával, szituációk elemzésével segítjük elő, hogy elsajátítsa egy belső felülvizsgálat megtervezését, végrehajtását és utógondozását.

JELENTKEZÉS

ISO 13485:2016 Belső auditor képzés

Szeptember 28-30. - Tantermi képzés

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az ISO 13485:2016 szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszerének belső auditálásához szükséges ismereteket és készségeket. A tanfolyam résztvevője megismerheti, hogyan tervezze meg, hajtsa végre és dokumentálja a minőségirányítási rendszer  hatékony belső auditálását, az audit utógondozását az ISO 13485:2016 és  ISO 19011 szabványok előírásainak megfelelően.

JELENTKEZÉS

MDR Alapozó képzés

Szeptember 26-27. - Online tantermi képzés

További információ: Hamarosan!

MEES I. modul

Szeptember 29-30. - Online képzés

 A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 szemlélete, a hatékony bevezetés praktikái – kockázatszemlélettől a klinikai auditig (ÚJ, a korábbi MEES BAO és a MEES2 átállás tapasztalatok alapján!!!)

Célkitűzés

MEES 2.0v szemlélete, változások ismertetése és értelmezése, felkészítés az egészségügyi szolgáltató szervezetek irányítási rendszerének továbbfejlesztéséhez szükséges feladatokra, az előző MEES 2.0 verzió új standardjainak bevezetésére és működtetésére

Résztvevők

MEES 2.0-t bevezető egészségügyi szolgáltató szervezetek minőségügyi vezetői, betegbiztonsági és minőségfejlesztési teamek munkatársai, klinikai auditottal és belső audittal megbízott munkatársak, a téma iránt érdeklődő egészségügyi felső- és középvezetők, egészségügyi minőségügyi szakembereknek és leendő minőségügyi megbízottaknak.

A képzést MS Teams eszköz segítségével tartjuk. Ehhez a résztvevőknek nem kell rendelkezniük MS Teams szoftverrel, mert a rendszer a résztvevő e-mail címe segítségével ad hozzáférést az előadó ICT felületéhez. (Természetesen számítógép és internet hozzáférés szükséges.)

Regisztrációs link: HAMAROSAN

ÉRDEKLŐDJÖN AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN

AIAG CORE TOOLS Képzés

Szeptember 14-15. - Tantermi képzés

Leírás

A képzést sikeresen elvégzett résztvevők ismerik a Core Tools eszközök célját, lényegét, hasznát és ezen eszközök nyújtotta lehetőségeket, és ezeket képesek a gyakorlatban is alkalmazni.

Hallgatóság

Minőségügyi vezetők, minőség- és folyamatmérnökök, műszaki vezetők

JELENTKEZÉS

Lépjen velünk kapcsolatba!

Üzenet elküldése