Képzési portfóliónk

A szervezetek ma számos üzleti és működési kihívással találkoznak. Az olyan külső erők, mint a versenytársak vagy szabályozó szervek további nyomást helyeznek a vállalatokra, amely állandó felkészültséget kíván. Vegye igénybe az SGS Academy képzéseit online vagy személyesen és legyen naprakész!

Tekintse meg a szeptemberben és októberben esedékes képzéseink listáját!

Ismerje meg II. féléves képzési naptárunkat!

ISO/IEC 27001:2013 Belső auditor képzés (tantermi)

November 3-4. - Tantermi képzés

Leírás

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerkedhet a folyamat alapú, ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonság-irányítási rendszerek alapelveivel, a belső audit szerepével az irányítási rendszer fenntartásában és fejlesztésében a PDCA ciklus tükrében, a belső auditor szerepével és felelősségi körével a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, az ISO/IEC 27001:2013 információbiztonság-irányítási rendszer szabvány alapján, összhangban az ISO 19011 szabvány előírásaival.

Hallgatóság

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van az ISO/IEC 27001:2013 szabvánnyal kapcsolatos minimális ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó kiindulási alap lehet a már tanúsított, teljes körű információbiztonság-irányítási rendszert működtető szervezeteknél dolgozó munkatársak vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

JELENTKEZÉS

ISO 9001:2015 Vezető auditor képzés (CQI/IRCA akkreditált - tantermi)

November 7-11. - Tantermi képzés

Leírás

A képzés célja, hogy a résztvevő elsajátítsa a megfelelő készségeket és ismereteket a minőségirányítási rendszerek (QMS) ISO 9001 követelmények szerinti auditjainak elvégzéséhez. Az ISO 9001 alapelvei kifejezett irányítási rendszert határoznak meg a minőségirányítási rendszerek auditálására, vizsgálatára és folyamatos fejlesztésére.

Hallgatóság 

Ez az ötnapos tanfolyam lehetőséget biztosít a minőségirányítással foglalkozó szakemberek számára, hogy interaktív és támogató környezetben frissítsék készségeiket. A résztvevők esettanulmányok és szerepjátékok segítségével fejlesztik és gyakorolják az auditálás minden fázisában elsajátított készségeket.

 

A képzés magyar nyelven fog zajlani.

JELENTKEZÉS

IFS Food v7 Belső auditor képzés (online)

November 9-10. - Online képzés

Leírás

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerheti: az IFS FOOD 7 szabvány szerinti élelmiszerbiztonság irányítási rendszerének alapelveit, a belső audit szerepét az élelmiszerbiztonság fenntartásában és fejlesztésében, a belső auditor szerepét és felelősségi körét a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, az IFS FOOD 7 és az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.

 

Hallgatóság

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van az IFS szabványokkal kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, élelmiszerbiztonság irányítási rendszert működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

 

A képzést MS Teams eszköz segítségével tartjuk. Ehhez a résztvevőknek nem kell rendelkezniük MS Teams szoftverrel, mert a rendszer a résztvevő e-mail címe segítségével ad hozzáférést az előadó ICT felületéhez. (Természetesen számítógép és internet hozzáférés szükséges.)

JELENTKEZÉS

ISO/IEC 27001:2013 Vezető auditor képzés (CQI/IRCA akkreditált - tantermi)

November 14-18. - Tantermi képzés

Célkitűzések

Tanfolyamainkat olyan oktatók tartják, akik az információbiztonság-irányítási rendszerek tapasztalt szakértői. A képzés célja, hogy az ISO 27001 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszerek (ISMS) auditjainak elvégzéséhez szükséges készségeket és ismereteket nyújtson a résztvevőknek.

Hallgatóság

Ez az ötnapos tanfolyam lehetőséget biztosít az információbiztonsági szakemberek számára, hogy interaktív környezetben frissítsék tudásukat.
A résztvevők esettanulmányok és szerepjátékok segítségével fejlesztik és gyakorolják és sajáttítják el az auditálás minden fázisára vonatkozó készségeket. 

 

A képzés magyar nyelven fog zajlani.

JELENTKEZÉS

ISO 13485:2016 Belső auditor képzés (online)

November 16-18. - Online képzés

Leírás

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerheti: az ISO 13485:2016 szabvány szerinti orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszerének alapelveit, a belső audit szerepét a minőségirányítási rendszer fenntartásában és fejlesztésében, a PDCA ciklus vonatkozásában, a belső auditor szerepét és felelősségi körét a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, az ISO 13485:2016 és az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.

Hallgatóság

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek fontos az ISO 13485 szabványokkal kapcsolatos ismeret.  A tanfolyam megfelelő a már tanúsított, orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszerét működtető szervezeteknél dolgozók ismereteinek elméjítésére is.

 

A képzést MS Teams eszköz segítségével tartjuk. Ehhez a résztvevőknek nem kell rendelkezniük MS Teams szoftverrel, mert a rendszer a résztvevő e-mail címe segítségével ad hozzáférést az előadó ICT felületéhez. (Természetesen számítógép és internet hozzáférés szükséges.)

JELENTKEZÉS

ISO 22000:2018 Belső auditor képzés (online)

November 24-25. - Online képzés

Leírás

A képzésen ismertetjük az „új szabvány” ISO 22000:2018 lényeges elemeit, kiemelve a változásokat. Jelentős hangsúlyt kap a gyakorlati alkalmazás és ennek tapasztalatai. HACCP alkalmazás a tanfolyam elvégzésekor előnyt jelentenek. Belső auditálás elméletét és gyakorlatát ismertetjük. A tanfolyamon a szabvány alkalmazáshoz vagy a rendszerkiépítéshez kapcsolódó kérdéseket közösen megválaszoljuk.

Hallgatóság

Élelmiszerláncban szerzett tapasztalat és HACCP ismeret előnyt jelent.

 

A képzést MS Teams eszköz segítségével tartjuk. Ehhez a résztvevőknek nem kell rendelkezniük MS Teams szoftverrel, mert a rendszer a résztvevő e-mail címe segítségével ad hozzáférést az előadó ICT felületéhez. (Természetesen számítógép és internet hozzáférés szükséges.)

JELENTKEZÉS

AS/EN 9100:2018 Belső auditor képzés (online)

November 28-29. - Online tantermi képzés

Leírás

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő elsajátíthatja a folyamat szemléletet, kockázat alapú gondolkodásmódot és az EN9100:2018 szabvány követelményeit. Megismerkedhet a repülőipari, űripari és védelmi ipari többlet követelmények fontosságával, valamint a belső audit szerepével a minőségirányítási rendszer fenntartásában és fejlesztésében. Gyakorolhatja a belső auditálás tervezését, végrehajtását, dokumentálását és utógondozását, az EN9100:2018 szabványnak és az ISO 19011 szabványnak megfelelően.

Hallgatóság

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akik ismerik az ISO9001 szabványt és van tapasztalatuk a minőségirányítási rendszerek működésében. Ezen felül előnyt jelent az EN9100:2018 szabvány ismerete és/vagy annak gyakorlati alkalmazása.

A képzést MS Teams eszköz segítségével tartjuk. Ehhez a résztvevőknek nem kell rendelkezniük MS Teams szoftverrel, mert a rendszer a résztvevő e-mail címe segítségével ad hozzáférést az előadó ICT felületéhez. (Természetesen számítógép és internet hozzáférés szükséges.)

 

JELENTKEZÉS

GMP + FSA Belső auditor képzés (online)

December 5-6. - Online képzés

Leírás

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerheti: az GMP+ FSA szabvány B1, B3, B4 követelmények szerinti élelmiszerbiztonság irányítási rendszerének alapelveit, a belső audit szerepét az élelmiszerbiztonság fenntartásában és fejlesztésében, a belső auditor szerepét és felelősségi körét a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, a GMP+ FSA B1, B3, B4 követelményekkkel és az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.

 

Hallgatóság

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van a GMP+ FSA  szabvány B1, B2, B4 követelményekkel kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, élelmiszerbiztonság irányítási rendszert működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

A képzést MS Teams eszköz segítségével tartjuk. Ehhez a résztvevőknek nem kell rendelkezniük MS Teams szoftverrel, mert a rendszer a résztvevő e-mail címe segítségével ad hozzáférést az előadó ICT felületéhez. (Természetesen számítógép és internet hozzáférés szükséges.)

 

JELENTKEZÉS

ISO 9001:2015 Belső auditor képzés (tantermi)

December 6-7. - Tantermi képzés

Leírás

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerkedhet: a folyamat alapú, ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer alapgondolatával, a belső audit szerepével a minőségirányítási rendszer fenntartásában és fejlesztésében, a PDCA ciklus vonatkozásában, a belső auditor szerepével és felelősségi körével a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, a minőségirányítási rendszer ISO 9001:2015 szabvány alapján az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.

 

Hallgatóság 

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van ISO 9001 szabványokkal kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, teljes körű minőségirányítási rendszer működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

 

JELENTKEZÉS

ISO 14001:2015 Belső auditor képzés (online)

December 7-8. - Online képzés

Célkitűzések

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az ISO 14001:2015 szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszer belső auditálásához szükséges ismereteket és készségeket. A tanfolyam résztvevője megismerheti, hogyan tervezze meg, hajtsa végre és dokumentálja a környezetközpontú irányítási rendszer hatékony belső auditálását, az audit utógondozását az ISO 14001:2015 és  ISO 19011 szabványok előírásainak megfelelően.

 

Hallgatóság

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van az ISO 14001 szabványokkal kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, környezetközpontú irányítási rendszert működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

A képzést MS Teams eszköz segítségével tartjuk. Ehhez a résztvevőknek nem kell rendelkezniük MS Teams szoftverrel, mert a rendszer a résztvevő e-mail címe segítségével ad hozzáférést az előadó ICT felületéhez. (Természetesen számítógép és internet hozzáférés szükséges.)

JELENTKEZÉS

ISO 50001:2018 Belső auditor képzés (tantermi)

December 8-9. - Tantermi képzés

Leírás

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerkedhet: az energiahatékonyság, az ISO 50001:2018 szabvány szerinti energiairányítási rendszer alapgondolatával, a belső audit szerepével az energiairányítási rendszer fenntartásában és fejlesztésében, a PDCA ciklus vonatkozásában, a belső auditor szerepével és felelősségi körével a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, az ISO 50001:2018 és az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.

 

Hallgatóság

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van az ISO 50001 szabványokkal kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, energiairányítási rendszert működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

 

JELENTKEZÉS

IATF 16949:2016 Belső auditor képzés (online)

December 12-14. - Online képzés

Leírás

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő elsajátíthatja a folyamat szemléletet, kockázat alapú gondolkodásmódot és az IATF 16949:2016 szabvány követelményeit. Megismerkedhet az autóipari OEM vevők és az autóipari beszállítói láncban elhelyezkedő vevők követelményeinek fontosságával, valamint a belső audit szerepével a gépjárműipari minőségirányítási rendszer fenntartásában és fejlesztésében. Gyakorolhatja a belső auditálás tervezését, végrehajtását, dokumentálását és utógondozását, amelyek megfelelnek az IATF 16949:2016 szabványnak és az ISO 19011 szabvány előírásainak.

 

Hallgatóság

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akik ismerik az ISO 9001 szabványt és van tapasztalatuk a minőségirányítási rendszerek működésében. Ezen felül előnyt jelent az IATF16949:2016 szabvány ismerete és/vagy annak gyakorlati alkalmazása.

A képzést MS Teams eszköz segítségével tartjuk. Ehhez a résztvevőknek nem kell rendelkezniük MS Teams szoftverrel, mert a rendszer a résztvevő e-mail címe segítségével ad hozzáférést az előadó ICT felületéhez. (Természetesen számítógép és internet hozzáférés szükséges.)

JELENTKEZÉS

ISO 14001:2015 Belső Auditor képzés (online)

December 12-13. - Online képzés

Célkitűzések

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az ISO 14001:2015 szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszer belső auditálásához szükséges ismereteket és készségeket. A tanfolyam résztvevője megismerheti, hogyan tervezze meg, hajtsa végre és dokumentálja a környezetközpontú irányítási rendszer hatékony belső auditálását, az audit utógondozását az ISO 14001:2015 és  ISO 19011 szabványok előírásainak megfelelően.

 

Hallgatóság

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van az ISO 14001 szabványokkal kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, környezetközpontú irányítási rendszert működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

A képzést MS Teams eszköz segítségével tartjuk. Ehhez a résztvevőknek nem kell rendelkezniük MS Teams szoftverrel, mert a rendszer a résztvevő e-mail címe segítségével ad hozzáférést az előadó ICT felületéhez. (Természetesen számítógép és internet hozzáférés szükséges.)

JELENTKEZÉS

ISO 9001:2015 Belső auditor képzés (tantermi)

December 12-13. - Tantermi képzés

Célkitűzések

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az ISO 9001 szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszer belső auditálásához szükséges ismereteket és készségeket. A tanfolyam résztvevője megismerheti, hogyan tervezze meg, hajtsa végre és dokumentálja a minőségirányítási rendszer hatékony belső auditálását, az audit utógondozását az ISO 9001:2015 és  ISO 19011 szabványok előírásainak megfelelően.

 

Hallgatóság

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van ISO 9001 szabványokkal kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, teljes körű minőségirányítási rendszer működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

 

JELENTKEZÉS

IFS Food v7 Belső auditor képzés (tantermi)

December 13-14. - Tantermi képzés

Leírás

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerheti: az IFS FOOD 7 szabvány szerinti élelmiszerbiztonság irányítási rendszerének alapelveit, a belső audit szerepét az élelmiszerbiztonság fenntartásában és fejlesztésében, a belső auditor szerepét és felelősségi körét a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, az IFS FOOD 7 és az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.

 

Hallgatóság

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van az IFS szabványokkal kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, élelmiszerbiztonság irányítási rendszert működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

 

JELENTKEZÉS

Lépjen velünk kapcsolatba!

Üzenet elküldése